Referensias

Lei n.º 3/2004, de 14 de abril sobre Partidos Políticos DECRETOLEI N.° 5 /2005, de 25 de Julho, SOBRE PESSOAS COLECTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS

Enkuadramentu Juridiku

Iha enkontru 30.01.2021 Dr Rui Araújo aprezenta opsaun sir ne’ebé MPCTL bele hili atu ofisializa-an legalmente. Tuir mai nia aprezentasaun Power Point.